Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsens beslut Förbundsstyrelsen har den 9 juni 2021 fattat beslut om att öppna kvarterslokalerna på följande premisser, från den 1 juni. följande rekommendationer för utomhusaktiviteter. Bakgrund: regeringens beslut Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till nu. Den verksamhet vi vanligen […]

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet