Hyresgästföreningen säger fortsatt nej till marknadshyror

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att frågan om hyressättningen för nybyggda lägenheter ska hanteras av bostadsmarknadens parter genom förhandlingar. – Ska en förhandling fungera måste alla parter vilja bidra till den lösningen. 47 fler ord

Hyresgästföreningen säger fortsatt nej till marknadshyror