Fler kvinnor än män har arbetat hemifrån under pandemin

Under pandemin har så många svenskar som möjligt rekommenderats att arbeta hemifrån, för att hålla nere smittan. Betydligt fler kvinnliga än manliga hyresgäster har haft möjligheten, visar Hem & Hyras undersökning.

Fler kvinnor än män har arbetat hemifrån under pandemin